Preskočiť na obsah
10.12.2018
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Aktivity

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bude úzko previazaná  s oslavami 60. výročia... viac

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske... viac

 • People running park background cropped
  Sociálne začlenenieIntegrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

  Bežíme pre Vás. Takéto je heslo Implementačnej agentúry MPSVR SR na tohtoročnom štafetovom behu Od Tatier k Dunaju. Pre Implementačnú agentúru MPSVR SR to bude premiérový bežecký ročník na takomto podujatí. Prečo však práve tento beh? viac

 • ZLEPI SYSTM NAKLADANIA S ODPADOM
  Integrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

  Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom viac

 • Integrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

  Desať miliónov na občianske hliadky v rómskych komunitách viac

 • info dni2017 2

  Informačné dni k výzvam: Užitočné rady ako zvýšiť šance obcí na získanie nenávratného príspevku viac

 • TLAČOVÁ SPRÁVA7. decembra 2016   Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorého časť spravuje Ministerstvo... viac

 • Vstavba novch domov vaka mikropikm

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) poskytne 13,5 milióna eur na finančné nástroje pre svojpomocnú výstavbu obydlí a podporu sociálnych podnikov.... viac

 • TLAČOVÁ SPRÁVA7. decembra 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské (OP ĽZ) zdroje vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode.... viac

 • V súvislosti s propagovaním vyhlásenej výzvy na podporu celoživotného vzdelávania s názvom Nediskvalifikuj sa!, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR ako gestor PO Vzdelávanie OP Ľudské zdroje pripravujeme informačné semináre v 4 mestách... viac

Kalendár udalostí
  HORE