25.2.2018
Slovenský
Logo EÚ
Logo OPLZ
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Profesia Days 2016

Vo februári 2016 sme sa rozhodli ciele a zámery operačného programu Ľudské zdroje prezentovať aj vystavovateľom na veľtrhu práce Profesia days, ktorý sa konal v priestoroch Incheby v Bratislave. Informácie sme vystavovateľom priblížili formou malej brožúrky, v ktorej sme zhrnuli tie najdôležitejšie informácie o operačnom programe.

Brožúra o operačnom programe

Profesia Days

Kalendár udalostí
    HORE