17.3.2018
Slovenský
Logo EÚ
Logo OPLZ
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Zmena Operačného programu Ľudské zdroje

V prílohe môžete nájsť a stiahnuť si novú upravenú verziu Operačného programu Ľudské zdroje podľa úpav z roku 2017.

Operacny-program-Ludske-zdroje_upravenA-verzia-z-roku2017

Kalendár udalostí
    HORE