Preskočiť na obsah
20.3.2019
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • VzdelávanieSociálne začlenenie

  Mnohí z vás sa už iste s pojmom integrácia žiakov stretli. Čo to je a aký to môže mať dopad na vaše deti v škole zistíte v článku. V prvom rade si musíme položiť otázku čo je integrácia žiakov do škôl... viac

 • žena vyrábajúca ozdobu zo skla

  Spoločnosti Okrasa, výrobné družstvo, sa poskytuje príspevok v rámci čerpania rôznych NP od roku 2002 ako podpora zamestnancov zo ZP. Zamestnáva 94 zamestnancov, z toho sú zriadené 4 chránené dielne, kde je zamestnaných 12 zamestnancov so ZP.... viac

 • zámok v Chtelnici po rekonštrukcii.
  Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudíZamestnanosťSociálne začlenenie

  Snažíme sa okrem práce ľuďom dať príležitosť, aby si vytvorili vzťah k nášmu kultúrnemu dedičstvu, naučiť ich ekonomickej gramotnosti a zodpovednosti k životu. viac

 • pani Marcineková v kroji
  Zamestnanosť

  Úžasná pani Elena Marcinková sa odmalička venuje ľudovej tvorbe, výrobe krojov a ich renovácii. Vďaka Podpore zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce sa konečne môže venovať svojej vášni naplno... viac

Kalendár udalostí
  HORE