Preskočiť na obsah
23.4.2018
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
  • pani Marcineková v kroji
    Zamestnanosť

    Úžasná pani Elena Marcinková sa odmalička venuje ľudovej tvorbe, výrobe krojov a ich renovácii. Vďaka Podpore zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce sa konečne môže venovať svojej vášni naplno... viac

Kalendár udalostí
    HORE