Preskočiť na obsah
20.3.2019
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Projekty

 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie

  Aktuálne výzvy a projekty

  Prehľad aktuálnych výzviev a projektov pre všetky osy nájdete na stránke 

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

 • Zamestnanosť
  Zamestnanosť

  Aktuálne výzvy a projekty

  Prehľad aktuálnych výzviev a projektov pre všetky osy nájdete na stránke 

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

 • Sociálne začlenenie
  Sociálne začlenenie

  Aktuálne výzvy a projekty

  Prehľad aktuálnych výzviev a projektov pre všetky osy nájdete na stránke 

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

 • Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  Integrácia rómskych komunít

  Aktuálne výzvy a projekty

  Prehľad aktuálnych výzviev a projektov pre všetky osy nájdete na stránke 

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

Kalendár udalostí
  HORE