Preskočiť na obsah
10.12.2018
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Projekty

 • Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
  Podpora zamestnanosti mladých ľudí

  Praxou k zamestnaniu

  Kód: 312021A017
  Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  IČO: 30794536
  Celková zazmluvnená suma: 50000000,00 €
  Zmluva uzavretá

 • Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
  Podpora zamestnanosti mladých ľudí

  Absolventská prax štartuje zamestnanie

  Kód: 312021A051
  Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  IČO: 30794536
  Celková zazmluvnená suma: 50000000,00 €
  Zmluva uzavretá

 • Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
  Podpora zamestnanosti mladých ľudí

  Úspešne na trhu práce

  Kód: 312021A139
  Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  IČO: 30794536
  Celková zazmluvnená suma: 50000000,00 €
  Zmluva uzavretá

 • Zamestnanosť
  Zamestnanosť

  Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce

  Kód: 312031A020
  Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  IČO: 30794536
  Celková zazmluvnená suma: 50000000,00 €
  Zmluva uzavretá

 • Zamestnanosť
  Zamestnanosť

  Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

  Kód: 312031A057
  Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  IČO: 30794536
  Celková zazmluvnená suma: 50000000,00 €
  Zmluva uzavretá

 • Zamestnanosť
  Zamestnanosť

  Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

  Kód: 312031A062
  Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  IČO: 30794536
  Celková zazmluvnená suma: 30000000,00 €
  Zmluva uzavretá

 • Zamestnanosť
  Zamestnanosť

  Šanca na zamestnanie

  Kód: 312031A064
  Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  IČO: 30794536
  Celková zazmluvnená suma: 50000000,00 €
  Zmluva uzavretá

 • Zamestnanosť
  Zamestnanosť

  Cesta z kruhu nezamestnanosti

  Kód: 312031A127
  Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  IČO: 30794536
  Celková zazmluvnená suma: 50000000,00 €
  Zmluva uzavretá

 • Zamestnanosť
  Zamestnanosť

  Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

  Kód: 312031A148
  Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  IČO: 30794536
  Celková zazmluvnená suma: 30000000,00 €
  Zmluva uzavretá

 • Sociálne začlenenie
  Sociálne začlenenie

  Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny (Efektivita II.)

  Kód: 312041A112
  Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  IČO: 30794536
  Celková zazmluvnená suma: 29155044,97 €
  Zmluva uzavretá

 • Sociálne začlenenie
  Sociálne začlenenie

  Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

  Kód: 312041A136
  Prijímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  IČO: 30854687
  Celková zazmluvnená suma: 20915000,00 €
  Zmluva uzavretá

 • Sociálne začlenenie
  Sociálne začlenenie

  Podpora opatrovateľskej služby

  Kód: 312041A137
  Prijímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  IČO: 30854687
  Celková zazmluvnená suma: 49892538,62 €
  Zmluva uzavretá

 • Sociálne začlenenie
  Sociálne začlenenie

  Terénna sociálna práca v obciach I

  Kód: 312041A138
  Prijímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  IČO: 30854687
  Celková zazmluvnená suma: 29340353,16 €
  Zmluva uzavretá

 • Sociálne začlenenie
  Sociálne začlenenie

  Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

  Kód: 312041A150
  Prijímateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  IČO: 30794536
  Celková zazmluvnená suma: 17782866,04 €
  Zmluva uzavretá

Kalendár udalostí
  HORE