Preskočiť na obsah
15.12.2018
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom V základnej škole úspešnejší.

Výzva s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 bola vyhlásená dňa 31.12.2016   - prelink na výzvu:http://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/

 Informačné semináre sa uskutočnia v týchto termínoch:

23. 1. 2017          Bratislava                                         

25. 1. 2017          Košice                                                

26. 1. 2017          Košice                                                

30. 1. 2017          Zvolen                                               

31. 1. 2017          Žilina

               

Podrobnosti o presnom mieste konania, programe a možnosti prihlasovania sa na jednotlivé semináre nájdete v tejto časti webového sídla MŠVVaŠ SR.“Stiahnuť dokument

Kalendár udalostí
    HORE