Preskočiť na obsah
15.12.2018
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje organizuje Informačné dni k výzve vyhlásenej dňa 7. decembra 2016 zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v rámci prioritnej osi 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Informačné dni sa budú konať v nasledovných dňoch:

8. februára 2017 o 10:00 v kongresovej sále Okresného úradu Banská Bystrica (Nám. Ľudovíta Štúra 1, Banská Bystrica)

9. februára 2017 o 09:00 v priestoroch ÚPSVR Poprad, pracovisko Levoča (Námestie Majstra Pavla 59, Levoča)

10. februára 2017 o 09:30 v priestoroch ÚPSVR Levice (Ľudovíta Štúra 53, Levice)

Predmetom informačných dní budú:

  • prezentácia Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
  • poskytnutie informácií k vypracovaniu žiadostí o NFP
  • zodpovedanie otázok k výzve na podporu prístupu k pitnej vode
  • diskusia k pripravovaným výzvam v rámci Prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje (odpadové hospodárstvo, prestupné bývanie)

Svoju účasť na informačných dňoch môžete potvrdiť zaslaním správy na maria.hatrikova@minv.sk v termíne do 3. februára 2017.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.minv.sk  na podstránke AKTUALITY .Stiahnuť dokument

Kalendár udalostí
    HORE